Prawo autorskie


NaukaBezGranic respektuje Prawa Autorskie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz zgodnie z postanowieniami prawa europejskiego, w szczególności dyrektywy 92/100/WE z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej, dyrektywy 93/83/WE z dnia 27 września 1993r. w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową, dyrektywy 93/98/WE z dnia 29 października 1993r. w sprawie harmonizacji czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych, dyrektywy 96/9/WE z dnia 11 marca 1996r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.

NaukaBezGranic w szczególności respektuje prawa autorskie do utworów audiowizualnych, dźwiękowych, tekstowych i wszelkich innych i nie korzysta bez podstawy prawnej z dorobku innych autorów.

W granicach przewidzianych ww. przepisami prawa NauceBezGranic przysługują wyłączne Prawa Autorskie do wszystkich utworów stanowiących własność autorów NaukiBezGranic, zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej.
Korzystanie w jakikolwiek sposób, bez zgody NaukiBezGranic, z tych utworów jest niedozwolone i stanowi naruszenie postanowień Prawa Autorskiego.

Comments are closed.